cele edukacyjne i treści nauczania
Blog > Komentarze do wpisu
"Hymn o miłości", "Pieśń nad Pieśniami"

1 Kor 13, 1-13

 •  Hymn o miłości św Pawła – część listu do gminy chrześcijańskiej w Koryncie
 •  Hymn… sławi wartość i znaczenie miłości
 • Pieśń przede wszystkim o miłości Chrystusa do każdego człowieka
 • Bóg- MIŁOŚĆ, której słabym i niedoskonałym odbiciem jest każda ludzka miłość- ku Bogu i ku człowiekowi
 • przykład retoryki, jako sztuki wspomagania prawdy
 • siła wyrazu osiągnięta dzięki umiejętnie zastosowanym powtórzeniom ułożonym anaforycznie

   Anafora- powtórzenie tego samego wyrazu lub grupy wyrazów na początku kolejnych wersów, zwrotek, zdań, akapitów. Pomaga wzmocnić sens wypowiedzi.

 • kontrast: siła i miłość przeciwstawiona cudownym darom wiedzy i proroctwa
 • absolutyzacja uczucia miłości
 • wizja miłości idealnej, która nie jest niczym ograniczona

Agape (gr. γάπη agapemiłość) – w chrześcijaństwie szczególny rodzaj bezwarunkowej miłości Boga do człowieka, która jest zdolna do samopoświęcenia Boga w celu odkupienia grzechów człowieka i wyzwolenia go z mocy szatana. Wcześni chrześcijanie uważali, że wobec siebie także powinni okazywać ten rodzaj miłości, dlatego pisarze wczesnochrześcijańscy podkreślali odmienność agape jako miłości braterskiej i siostrzanej od miłości seksualnej (eros).

Caritas- miłość ukazana, jako uczucie, które przekracza granice egoizmu, miłości własnej, by pokazać, że istnieje horyzont, wyznaczony przez poświęcenie się i oddanie bliźniemu. Poświęcenie, które zyskuje najpełniejszy wymiar w postaci Samarytanina, niosącego posługę cierpiącemu człowiekowi, choćby należał do grona nieprzyjaciół, wrogów, prześladowców.

 •  Św. Paweł ukazuje totalny wymiar miłości
  • budowa:
  • 1-3 w. wywyższenie miłości ponad wszystko
  • 4-7 wypisane przymioty miłości
  • 8-13 –miłość jest największą z cnót (wiara, nadzieja, miłość); jest nieprzemijalna; ludzka wiedza jest ograniczona, ogarnięci Boską miłością zobaczymy świat „inaczej”
 • modelem opisanej miłości jest Chrystus, ukazujący Boga, jego doskonałość i miłosierdzie

Tekst dostępny pod adresem: http://online.biblia.pl/rozdzial.php?id=298

Pieśń nad Pieśniami

 • tytuł sugeruje, że jest to najdoskonalsza pieśń
 • jedyna w całym Piśmie św. księga, w której pozornie nie mówi się o Bogu, ani narodzie wybranym
 • dosłownie rozumiana, jest poematem lirycznym o tematyce miłosnej
 • w sensie alegorycznym jest dojrzałym owocem myśli teologicznej o oblubieńczym stosunku Boga do narodu wybranego (tradycja judaistyczna), wg tradycji chrześcijańskiej : Oblubieniec-Bóg, Chrystus-Król, Chrystus-Pasterz,  Oblubienica-dusza ludzka, Kościół
 • można dopatrzeć się również sensu maryjnego  Oblubieniec-Bóg, Oblubienica-Maryja
 • miłość dwojga dzieje się w krainie pasterzy, dla kochanków ziemia znów jest rajem, ogrodem pełnym drzew i ptaków. Oboje są młodzi i piękni, a piękno ich ciał ma w sobie moc i potęgę
 • Pieśń jest dialogiem kochanków, którzy gubią się i odnajdują, nawołują i przekomarzają, ciągle jakby w poszukiwaniu siebie, w wymijaniu się, w tęsknocie
 • kochanków łączy wzajemna fascynacja fizyczna, ale i wyraźna więź duchowa
 • miłość ich jest doskonała
 • mówienie do siebie pieśniami nadaje odświętny charakter miłości
 • miłość Oblubieńca i Oblubienicy jest TAJEMNICĄ-więź znana i rozumiana tylko przez nich. Tak, jak relacja Boga i człowieka
 • chęć bycia blisko siebie- nawet, gdy człowiek oddali się od Boga to budzi się w nim tęsknota-element bycia ze sobą
 • kulminacją poematu są słowa "jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko" , mówiące o niepokonanej sile miłości
 • za pomocą języka miłości ziemskiej opisane są powikłane relacje między Bogiem a człowiekiem.
poniedziałek, 29 września 2008, soszkag

Polecane wpisy

 • Hasła i terminy związane z Biblią

  alegoria - element świata przedstawionego (motyw, postać, przedmiot, wydarzenie, obraz, sytuacja), krtóry obok znaczenia dosłownego ma także inny, ukryty sens

 • Biblia - synteza

  Biblia (gr. biblion, l.mn. biblia - księgi)- zbiór ksiąg uważanych przez żydów (Stary Testament) i chrześcijan (Stary i Nowy Testament) za święte i natchnione p